Coach Comercial

Coaching de Vendes

Te com a objectiu el treballar la dimensió “intrapersonal” d’una manera especifica per millorar el rendiment. Consisteix en identificar i treballar els valors, les creences, les competències o els comportaments correctes i necessaris per assegurar l’èxit en les vendes.

Mentoring Comercial

Te com a objectiu treballar al dimensió “interpersonal” per què el participant aconsegueixi un “creixement accelerat” en les seves fites professionals plenament alineat amb l’organització. Consisteix en identificar i treballar les metodologies, “know-how” i millors practiques necessàries per assolir l’èxit.

Formació

Som experts en la organització d’accions formatives innovadores i adaptades a la realitat de cada empresa. Tècniques de venta a equips comercials. Planificació comercial. Segmentació del mercat i de la cartera de clients. Estructura, Rols, dimensionament i organització de la xarxa de vendes. Metodologia comercial i de vendes. Eines comercials i de gestió del client. Polítiques de gestió d’equips. Quadres de comandament  i indicadors comercials. Sistemes de seguiment i control. Satisfacció i fidelització de clients.

Instruccions:

 • Dirigir amb intel·ligència emocional.
 • Introducció a la programació neurolingüística.
 • Beneficis de la implementació del Coaching dintre de l’organització.
 • Com provocar i gestionar el canvi de les organitzacions a traves del Coaching.
 • Un impuls a l’èxit personal i professional.
 • Relacions socials vs relacions laborals.
 • Habilitats emocionals per a directius.
 • Com potenciar el valor de la nostra imatge i comunicació.
 • Preferències i prioritats personals per a la excel·lència.
 • Auto lideratge.

Negociació Comercial

La Negociació Comercial es centra en el procés d’intercanvi de propostes argumentades on ambdues parts pretenen obtenir un benefici propi que pot estar determinat per la quantitat, qualitat o bàsicament un preu.

Programa:

 • Negociació per principis o concessions.
 • Conflictes negociables.
 • Anàlisi d’una negociació.
 • La rendibilitat d’una negociació.
 • Intercanvi d’informació.
 • Intercanvi de concessions i contrapartides.
 • Tancament d’una negociació.

Gestió de Temps

La gestió del temps es un dels principals atributs de la gent eficaç i amb èxit.

 • El temps es diners.
 • No planificar o prioritzar.
 • Les interrupcions. No delegar.
 • Tot es urgent.

ICF (International Coaching Federation)

Go Global Consulting & Coaching es una empresa regida i associada per l’Agència Internacional del Coach.

Serveis 01 Assessorament Comercial 02 Internacionalització d’Empreses 03 Coach Comercial

Contacta'ns

La Bisbal d'Empordà

+34 659 592 552 / info@goglobalco.com

iglesiesassociats Outsourcing Global Work, S.L.