Assessorament Comercial

Pla de negoci

Anàlisi Sectorial, definició de la cadena de valor i tresoreria segons escenaris:

 • Respecte a l’empresa.
 • Respecte a la xarxa comercial.
 • Respecte als productes.
 • Respecte a la competència.
 • Respecte a las eines de venda.
 • Respecte als clients.
 • Respecte a com volem ser percebuts.
 • Estimació de PyG i balanç de tresoreria per cada escenari.

Plans estratègics

Diagnòstic d’objectius a 5 anys i el seu seguiment.

 • Anàlisi intern i extern.
 • Diagnòstic.
 • Objectius.
 • Líneas d’actuació.
 • Pla d’acció.

Recolzament en la gestió

 • Acompanyament a la execució del pla d’acció.
 • Recolzament en administració, comercial i estratègia.
 • Disseny d’una missió organitzativa comercial.
 • Pla estratègic de vendes.
 • Base de dades.
 • Identificació de possibles clients.
 • Estratègies de captació.

Estudis de mercat

Un procés sistemàtic de recol·lecció i anàlisi de dades del mercat es essencial per conèixer el nostre medi i crear una estratègia assumint  l’entorn de negoci que ens envolta. Es fonamental al mateix temps per llençar nous productes o serveis, millorar el posicionament de un producte o servei existent i bàsic per expandir la presència de l’empresa a nous mercats.

 • Oferta i demanda.
 • Segmentació i tendències del mercat.
 • Competència.
 • Anàlisi de productes.
 • Preus
 • Riscos.
 • Generació de negoci.
 • Pla d’acció.

Agència de vendes / Outsourcing

Seguiment de ventes actives i futures.

Comptem amb una amplia experiència en el sector comercial. Al mateix temps que disposem d’una extensa xarxa de partners a nivell mundial per proporcionar el creixement que la empresa necessita.

RRHH

Selecció de personal – Hed Hunting

 • Direcció estratègica.
 • Anàlisi i valoració de llocs de treball.
 • Direcció de competències.
 • Entrevistes de selecció.
 • Pla de formació i d’acollida.

Logística

Internacional, Nacional i Duanes.

El transport de mercaderies es una funció fonamental en el tràmit de vendes amb els clients. El bon servei es sempre un indicador de satisdació els clients. Imprescindible per les empreses.

A Go Global Consulting & Coaching disposem dels contactes necessaris a nivell de Transitaris i Agents de duanes per gestionar els enviaments tant internacionals com nacionals.

CRM

Un CRM o “Customer Relationship Management” es defineix com a una estratègia orientada a la satisfacció i fidelització de clients. Aquesta tendència es troba dintre del Màrqueting relacional, el qual es centra en les relacions amb el client amb l’objectiu de conèixer les seves necessitats i fidelitzar-lo.

Al mateix tems un CRM es gestionat a través d’un software personalitzat que es capaç de proporcionar dades aglutinades, essencials pel seguiment comercial i planificació.

Gestió de cobraments

Assessorament en formes de cobrament i la contractacions d’assegurances de crèdit.

Serveis 01 Assessorament Comercial 02 Internacionalització d’Empreses 03 Coach Comercial

Contacta'ns

La Bisbal d'Empordà

+34 659 592 552 / info@goglobalco.com

iglesiesassociats Outsourcing Global Work, S.L.